La experiencia de un gran equipo a su servicio

Política de privacidad

Avís legal
Aquest lloc web i els dominis ch-16.com i nauticacolomi.com corresponen a:
- Ch16 Complements Nàutics Paquita Colomí SC, amb CIF J55161152, i domicili al Passeig Marítim núm. 43, de l'Estartit (CP 17258)
- JOCOMA Serveis i Manteniments SLU, amb CIF B55174247, i domicili al carrer del Molí núm. 18, de Torroella de Montgrí (CP 17257)

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Ch16 Complements Nàutics Paquita Colomí SC i JOCOMA Serveis i Manteniments SLU (en endavant Grup Colomí), o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Grup Colomí presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Grup Colomí n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Grup Colomí, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel•lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.ch-16.com i www.nauticacolomi.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol•licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre Grup Colomí i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Grup Colomí actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Grup Colomí manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Grup Colomí fins a la contractació expressa d’una comanda. Grup Colomí es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Grup Colomí no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

NÁUTICA COLOMÍ

 Carrer del Moli, 18
 17257, Torroella de Montgrí
    Girona
 972 762 245
    663 857 457

CH-16 COMPLEMENTOS NÁUTICOS

 Passeig Marítim, 43
 17258, L’Estartit
    Girona
  972 751 526
     667 648 489

ENLACES DE INTERÉS